כל הפוסטים במחלות מקצוע

מחלת מקצוע היא מחלה שהעובד חלה בה עקב אופי עבודתו, מחלות מקצוע הנקראות גם מיקרו-טראומה הם פגיעות הנגרמות משחיקה בעבודה ממושכת או בעבודה בתנאים לקויים מה שפוגע בבריאות העובדים.