כך תקבלו קצבת שירותים מיוחדים שמגיעה עד יותר מ-5,000 ש"ח

קצבת שירותים מיוחדים היא קצבה הניתנת על-ידי ביטוח לאומי למי שזקוק לסיוע יומיומי כדי לבצע פעולות בסיסיות כמו להתקלח, להתלבש, לשלוט על הסוגרים, להתנייד בבית או לאכול. בנוסף, זכאים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים:

 • אנשים שנמצאים במצב של תשישות נפש ונתונים בסכנה לפגוע בעצמם או באחרים
 • אנשים שעוברים דיאליזה פעמיים בשבוע לפחות
 • מי שעבר השתלה (השתלת כליה, לב, לבלב, ריאה או מוח עצם – בחצי השנה שמיום ההשתלה (מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי – שלושה חודשים מיום ההשתלה).
 • חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

קצבת שירותים מיוחדים – לא על חשבון קצבת נכות כללית

חשוב לדעת שקצבת שירותים מיוחדים אינה באה על חשבון קצבת נכות כללית. הקצבה ניתנת בנוסף לקצבת נכות וניתן לקבל את שתיהן במקביל – אם הביטוח הלאומי קבע לאותו אדם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.

האם אפשר לקבל קצבת שירותים מיוחדים אם לא מקבלים קצבת נכות?

כן, אדם שלא מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, יכול להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים אם הוא עונה גם על התנאים האלה:

 • הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי, ואינו מקבל תשלום עבור טיפול אישי או עבור עזרה בבית על פי חוק כלשהו.
 • הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע – 52,755 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

מה לגבי קצבת שירותים מיוחדים למי שמקבל הטבות על פי הסכם הניידות

גם אם אתם מקבלים הטבות על פי הסכם ניידות, תוכלו להיות זכאים לקבל קצבה לשירותים מיוחדים, בתנאי שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לכם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שאתם זקוק לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או שאתם מרותק למיטה.
אם יש לכם רכב, קיים תנאי נוסף: בתנאי שהקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה בשיעור של 100% לפחות.

עד איזה גיל אפשר לקבל את הקצבה?

קצבת שירותים מיוחדים היא קצבה הניתנת על-ידי ביטוח לאומי למי שזקוק לסיוע יומיומי כדי לבצע פעולות בסיסיות כמו להתקלח, להתלבש, לשלוט על הסוגרים, להתנייד בבית או לאכול. בנוסף, זכאים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים:

 • אנשים שנמצאים במצב של תשישות נפש ונתונים בסכנה לפגוע בעצמם או באחרים
 • אנשים שעוברים דיאליזה פעמיים בשבוע לפחות
 • מי שעבר השתלה (השתלת כליה, לב, לבלב, ריאה או מוח עצם – בחצי השנה שמיום ההשתלה (מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי – שלושה חודשים מיום ההשתלה).
 • חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

קצבת שירותים מיוחדים – לא על חשבון קצבת נכות כללית

חשוב לדעת שקצבת שירותים מיוחדים אינה באה על חשבון קצבת נכות כללית. הקצבה ניתנת בנוסף לקצבת נכות וניתן לקבל את שתיהן במקביל – אם הביטוח הלאומי קבע לאותו אדם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.

האם אפשר לקבל קצבת שירותים מיוחדים אם לא מקבלים קצבת נכות?

כן, אדם שלא מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, יכול להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים אם הוא עונה גם על התנאים האלה:

 • הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי, ואינו מקבל תשלום עבור טיפול אישי או עבור עזרה בבית על פי חוק כלשהו.
 • הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע – 52,755 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

מה לגבי קצבת שירותים מיוחדים למי שמקבל הטבות על פי הסכם הניידות

גם אם אתם מקבלים הטבות על פי הסכם ניידות, תוכלו להיות זכאים לקבל קצבה לשירותים מיוחדים, בתנאי שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לכם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שאתם זקוק לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או שאתם מרותק למיטה.
אם יש לכם רכב, קיים תנאי נוסף: בתנאי שהקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה בשיעור של 100% לפחות.

עד איזה גיל אפשר לקבל את הקצבה?

קצבת שירותים מיוחדים היא קצבה הניתנת על-ידי ביטוח לאומי למי שזקוק לסיוע יומיומי כדי לבצע פעולות בסיסיות כמו להתקלח, להתלבש, לשלוט על הסוגרים, להתנייד בבית או לאכול. בנוסף, זכאים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים:

 • אנשים שנמצאים במצב של תשישות נפש ונתונים בסכנה לפגוע בעצמם או באחרים
 • אנשים שעוברים דיאליזה פעמיים בשבוע לפחות
 • מי שעבר השתלה (השתלת כליה, לב, לבלב, ריאה או מוח עצם – בחצי השנה שמיום ההשתלה (מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי – שלושה חודשים מיום ההשתלה).
 • חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

קצבת שירותים מיוחדים – לא על חשבון קצבת נכות כללית

חשוב לדעת שקצבת שירותים מיוחדים אינה באה על חשבון קצבת נכות כללית. הקצבה ניתנת בנוסף לקצבת נכות וניתן לקבל את שתיהן במקביל – אם הביטוח הלאומי קבע לאותו אדם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.

האם אפשר לקבל קצבת שירותים מיוחדים אם לא מקבלים קצבת נכות?

כן, אדם שלא מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, יכול להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים אם הוא עונה גם על התנאים האלה:

 • הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי, ואינו מקבל תשלום עבור טיפול אישי או עבור עזרה בבית על פי חוק כלשהו.
 • הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע – 52,755 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

מה לגבי קצבת שירותים מיוחדים למי שמקבל הטבות על פי הסכם הניידות

גם אם אתם מקבלים הטבות על פי הסכם ניידות, תוכלו להיות זכאים לקבל קצבה לשירותים מיוחדים, בתנאי שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לכם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שאתם זקוק לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או שאתם מרותק למיטה.
אם יש לכם רכב, קיים תנאי נוסף: בתנאי שהקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה בשיעור של 100% לפחות.

עד איזה גיל אפשר לקבל את הקצבה?

יש להגיש את התביעה לפני גיל הפרישה. אם נמצאתם זכאים, כשכבר הגעתם לגיל פרישה, תמשיכו לקבל את הקצבה לאחר גיל הפרישה כל זמן שאתם עונים על תנאי הזכאות.

האם אפשר לקבל את הקצבה רטרואקטיבית?

כן, אפשא לקבל את הקצבה רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 חודשים מיום הגשת התביעה.

מה גובהה של קצבת שירותים מיוחדים?

גובה הקצבה משתנה בהתאם לדרגות, כאשר יש 3 דרגות שמבטאות את רמת התלות בסיוע מהזולת:

 • דרגה 1: נדרשת עזרה רבה כדי לבצע את רוב פעולות היומיום במשך רוב שעות היממה, או שנדרשת השגחה מתמדת. גובה הקצבה: 50%, כלומר, 1,427 ש"ח נכון ל-1.1.20.
 • דרגה 2: נדרשת עזרה רבה כדי לבצע את כל פעולות היומיום במשך רוב שעות היממה, או שנדרשת השגחה מתמדת. גובה הקצבה: 112%, כלומר, 3,334 ש"ח נכון ל-1.1.20.
 • דרגה 3: קיימת תלות מוחלטת בזולת כדי לבצע את כל פעולות היומיום בכל שעות היממה. גובה הקצבה: 188%, כלומר, 5,341 ש"ח נכון ל-1.1.20.

אל תוותרו על הקצבה שמגיעה לכם או לבני משפחתכם – התייעצו עם מומחה למימוש זכויות רפואיות שיסייע לכם לקבל את מלוא הסכום שמגיע לכם. 

אודות המחבר

משרד עורכי דין אונגר שויגמן זכויות רפואיות
משרד עורכי דין אונגר שויגמן זכויות רפואיות

משרד עורכי דין אונגר שויגמן שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

אונגר-שויגמן-משרד-עורכי-דין
עו”ד זכויות רפואיות

משרד עורכי דין אונגר שויגמן שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?