טופס נכות ילד

מילוי של טופס נכות ילד (טופס ב"ל 7821) הוא הבסיס להגשת תביעה לגמלת ילד נכה למוסד לביטוח לאומי. טופס זה נועד עבור הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, או לשימושם של האפוטרופוסים החוקיים של הילד. באמצעות הגשת טופס תביעה כאמור לעיל, יכולים הורי הילד או מי שתחת חזקתם הוא גדל, לבקש סיוע כספי מהמדינה בטיפול היומיומי בלקות הרפואית שממנה הילד סובל.

 

מתי טופס נכות ילד מוגש?

כאשר ילד או ילדה מאובחנים כבעלי ליקויים גופניים, נפשיים או שכליים שהטיפול בהם כרוך בהוצאות כספיות חריגות והשקעת זמן רב מצד הוריהם, באופן שבא על חשבון האפשרות לניהול שגרת חיים תקינה – ישנו מקום לבדיקת האפשרות להגשת טופס נכות לילד לביטוח הלאומי, לטובת קבלת קצבת נכות לילדים עם צרכים מיוחדים.

 

לאיזו תכלית טופס נכות ילד מוגש?

טופס הנכות לילד מוגש כאמור, לשם קבלת קצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. תשלום זה מועבר מדי חודש להורי הילד או האפוטרופוסים שלו / מי שתחת החזקתו הוא נמצא כאמצעי להפחתת העומס המוטל על המשפחות שבהן גדלים ילדים בעלי צרכים מיוחדים (בין אם מדובר בצרכים רפואיים, סיעודיים או תפקודיים מסוגים אחרים).

מי מגיש את טופס התביעה עבור הילד בפועל?

מי שמגיש את טופס הנכות עבור הילד הלכה למעשה, הם הורי הילד שאובחן כבעל צרכים מיוחדים אשר נובעים מלקויות פיסיות, קוגניטיביות ו/או נפשיות. כאשר מדובר במשפחות יחידניות שבהן הילד הנכה נמצא תחת חזקתו של אחד ההורים בלבד, הרי שטופס התביעה יוגש על ידי ההורה בעל המשמורת על הילד.

באם הילד חי אצל בן משפחה או אדם אחר שאינו מי מהוריו הביולוגיים, גם אז ישנה האפשרות להגשת טופס נכות לשם קבלת קצבת ילד נכה שתסייע לממן חלק מההוצאות המיוחדות הכרוכות בילדים בעלי נכויות.

 

מהם הליקויים הרפואיים שבגינם נהוג להגיש טופס נכות ילד?

עם הליקויים הרפואיים שבגינם נהוג להגיש לביטוח לאומי תביעת נכות ילד, ניתן למנות:

 • סרטן
 • תסמונת דאון
 • סיסטיק פיברוזיס
 • אפילפסיה
 • אלרגיות מסוכנות
 • מחלות כליה המחייבות דיאליזה
 • אוטיזם
 • ועוד

זוהי מן הסתם רשימה מצומצמת בלבד של סוגי הפגיעות הרפואיות שעשויות לזכות משפחות שבהן ילדים נכים, בגמלת נכות לילד. את הרשימה המלאה של הליקויים הרפואיים הרלוונטיים להגשת תביעת נכות ילד, ניתן למצוא בעמוד הבא באתר הביטוח הלאומי.

 

מה חשוב לוודא לפני שממלאים טופס נכות ילד?

ישנם כמה תנאי סף שהילדים שבגינם מוגשות תביעות נכות ילדים לביטוח לאומי, חייבים לעמוד בהם על מנת שזכאותם של הוריהם לקבלת גמלת הנכות עבורם, תוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי:

 • הילד חייב להיות רשום כתושב ישראל – הזכאות לקבלת הגמלה מותנית בתושבות ישראלית של הורי הילד שעבורו היא מבוקשת. ככל שמדובר על ילד שהתייתם משני הוריו, נושא התושבות יבחן בהתאם לסטטוס תושבותם של הוריו טרום פטירתם. ככל שמדובר על ילד שעלה לארץ בגפו אולם האפוטרופוס או האדם שמטפל בו במועד הגשת התביעה נחשב כתושב ישראלי, זכאותו של הילד לקבלת גמלה תישמר.
 • הילד צריך להתגורר בביתם של מגישי התביעה (בבית הוריו או בבית האפוטרופוסים שלו) – ילד המתגורר במוסד טיפולי אשר מתנהל כפנימייה על בסיס קבוע, איננו זכאי לקבלת גמלת ילד נכה. זאת מאחר ובמסגרות הללו, ניתנים לילדים טיפולים רפואיים, משקמים וסיעודיים – מה שחוסך באופן ניכר בהוצאות שהורי הילד או האפוטרופוסים שלו נושאים בהן במסגרת גידולו. ההורים יהיו זכאים לקבל את קצבת הילד הנכה ככל שילדם צפוי להשתלב בעתיד בקהילה, טרום הגיעו לגיל 18, או אם יש להם עוד ילד העומד בתנאים המזכים לעניין זה.
 • הילד אינו רשום כמי שגר עם משפחה אומנת – ילד שגר בביתה של משפחה אומנת, לא יוכר כזכאי לגמלת ילד נכה, למעט במקרים בהם מדובר בילד המונשם בקביעות.

 

כיצד המוסד לביטוח לאומי מחליט אם לאשר טופס נכות ילד?

כל טופס תביעת נכות לילד נבחן ביחס לקריטריונים רפואיים ותפקודיים מוגדרים, הקבועים בחוק הביטוח הלאומי לעניין ההכרה בזכאות לקבלתה של גמלת ילד נכה והיקפה. ישנם כמה סוגי מבדקים המבוצעים בידי הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי בעקבות הגשת תביעת נכות לילד, על מנת לקבוע האם סוג המגבלות שמהן הילד סובל ברמה הרפואית והתפקודית, אכן מצדיק מתן קצבה בגינו להוריו (או מי שמגדל אותו).

להלן חלק מהמבחנים הנפוצים שתוצאותיהם עשויות לזכות את בני המשפחה של ילד בעל צרכים מיוחדים בקצבה זו:

 1. האם הנבדק מסוגל לבצע תנועות גפיים ו/או ראש באופן המצופה מילד בשכבת גילו?
 2. האם הנבדק זקוק לסיוע מזולתו בביצוע פעולות שגרתיות כמו אכילה, תנועה, רחצה, עשיית צרכים, לבוש – מעבר לזה שזקוקים לו ילדים אחרים בגילו?
 3. האם הנבדק סובל מקושי בתקשורת עם סביבתו ברמה שיוצרת תלות בסיוע מזולתו?
 4. האם הילד נזקק לטיפולים רפואיים בבתי חולים בתדירות גבוהה כבר מינקותו?

 

 

המסמכים שיש לצרף לטופס

סוגי המסמכים הבולטים שיש לצרף לטופס נכות לילד הם תיעוד רפואי תקף שמתייחס למצבו התפקודי והרפואי של הילד במועד הגשת התביעה וכל מסמך נוסף הנוגע לפגיעה, למום או למחלה שהילד לוקה בהם. את טופס הנכות קריטי למלא בצורה כמה שיותר מפורטת ומדויקת ולהגיש אותו יחד עם כלל המסמכים הנ"ל, במטרה לשפר את הסיכוי לכך שתביעת הנכות תאושר.

 

היכן אפשר לקבל סיוע במילוי והגשה של טופס נכות לילד?

אם מדובר על ילד נכה שמטופל במכון להתפתחות הילד או מאושפז חלילה בבית חולים, סיוע בהגשת טופס התביעה עבור הילד הנכה זמין באמצעות "מחלקה ראשונה" – שירות שמספק ליווי של עובדים סוציאליים מטעם בית החולים או המכון להתפתחות הילד, להגשת תביעות נכות לילדים.

כמובן, במידה ובעקבות הגשת התביעה מתעוררים קשיים לסוגיהם מול הביטוח הלאומי, יש מקום לפנות להתייעצות משפטית פרטנית עם עורך דין לתביעות ביטוח לאומי, שמתמחה בליווי מקרים כשלכם ומיצוי זכויות רפואיות.

 

שאלות ותשובות שכיחות בנושא של מילוי והגשת טופס הנכות

בכל הנוגע להגשת טופס נכות ילד, יש כמה וכמה שאלות שאנו שומעים לעיתים קרובות:

הגשת טופס נכות עבור ילד נכה, יכולה להתבצע בידי כל אחד מהוריו של הילד הנכה, או בידי האפוטרופוסים שלו, או מי שהילד חי בביתו ונמצא באחריותו הלכה למעשה. 

לא. את טופס התביעה אפשרי להגיש גם בדואר, בפקס או אונליין, דרך אתר הביטוח הלאומי. בנוסף, קיים גם מוקד שירות טלפוני (3928*) שבו ניתן לקבל הדרכה טלפונית וסיוע במילוי טופס הנכות לילד מנציג מסייע.

אל התביעה לגמלת ילד נכה יש לצרף כל רשומה רפואית המתייחסת אל המצב הרפואי, הסיעודי והתפקודי של הילד, כל מסמך המתייחס להוצאות המיוחדות של ההורים או האנשים שמגדלים את הילד וכל תיעוד אחר המתייחס למום, לפגימה או למחלה מהם הילד סובל. 

כאשר במשפחה אחת חיים כמה ילדים בעלי צרכים מיוחדים העומדים בתנאים המזכים לקבלת גמלת ילד נכה, ניתן להגיש טופס נכות בגין כל אחד מהם ולקבל גמלת נכות מוגדלת לכל ילד בסכום הגבוה 50% מסכום הזכאות עבור ילד נכה בודד במשפחה. 

אודות המחבר
משרד עו"ד כפיר דיין דובב
משרד עו"ד כפיר דיין דובב

עו”ד כפיר דיין דובב עוסק כעו”ד תביעות אובדן כושר עבודה, עו”ד רשלנות רפואית, תביעות סיעוד, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. מייסד המשרד עו”ד דיין דובב שימש משך שנים רבות כמנהל בכיר באחד ממנהלי ההסדרים הפנסיוניים הגדולים במשק וכן בסוכנויות ביטוח פרטיות, ומכיר את התחום לפרטי פרטיו גם בצדו המשפטי וגם בצדו המעשי.

עו”ד דיין דובב ליווה מאות רבות של הליכים בתחומי תביעות ביטוח, רשלנות רפואית ודיני עבודה. עו”ד דיין דובב מרצה במכללת פרקטיכל המקיימת קורסים מקצועיים לעורכי דין פעילים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
עו''ד כפיר דיין דובב
עו”ד זכויות רפואיות כפיר דיין דובב

משרד עו"ד כפיר דיין דובב שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?