כל הפוסטים בהמוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף האחראי בישראל על מימוש זכויות רפואיות, קביעת אחוזי נכות, מתן קצבת נכות או קצבת ניידות, קצבת ילד נכה ועוד