תביעה לילד נכה

הגשת תביעה לילד נכה מתבצעת כשילד או ילדה מאובחנים כבעלי ליקוי גופני, נפשי או שכלי שהטיפול בו כרוך בהוצאות מיוחדות מצד הוריהם ולעיתים מזומנות – גם בשינוי שגרת החיים, בשל העומס הטיפולי הרב המוטל על כתפיהם.

מי רשאי להגיש תביעה לילד נכה לביטוח לאומי?

הורים לילד/ה בעלי צרכים מיוחדים הנובעים מלקות פיסית, קוגניטיבית או נפשית, רשאים להגיש תביעת ילד נכה לביטוח לאומי, על מנת לקבל תמיכה כספית קבועה מדי חודש שתאפשר להם להתמודד בצורה טובה יותר עם גידול הילד/ה. במשפחות חד-הוריות התביעה תוגש בידי ההורה שהילד עם הצרכים המיוחדים מצוי בחזקתו.

במידה ומי שמגדל את הילד/ה בפועל, הוא לא ההורים הביולוגיים אלא אפוטרופוס אחר – גם אז ניתן להגיש תביעת ילד נכה לטובת קבלת גמלה חודשית שתסייע בכיסוי ההוצאות המיוחדות שהן מנת חלקה של המשפחה המגדלת ילדים במצב כזה.

 

מה המטרה בהגשת תביעה לילד נכה?

המטרה בהגשת תביעה ילד נכה היא קבלת קצבה מטעם המוסד לביטוח לאומי, שנקראת קצבת ילד נכה או גמלת ילד נכה. תשלום זה משולם בגין הילד הזכאי מדי חודש בחודשו, להוריהם, לאפוטרופוסים שלהם או למי שתחת חזקתו הילד מצוי בפועל.

אף שתמיכה כספית זו אינה חוסכת ממי שאחראי על גידולו של ילד בעל צרכים מיוחדים את כלל ההוצאות והקשיים הלוגיסטיים הכרוכים בכך, בהחלט יש בה כדי להפחית ולו במעט מהקושי הכלכלי שעמו משפחות אלו מתמודדות.

בגין אילו מצבים רפואיים ניתן להגיש תביעת ילד נכה?

ישנן מספר הוראות של המוסד לביטוח לאומי, אשר על בסיסן הזכאות לקבלת גמלת נכות לילדים נמדדת.

בין הפגיעות הרפואיות שבגינן נהוג להגיש תביעות נכות לילדים לביטוח הלאומי, הנפוצות הן אלו:

 • אפילפסיה
 • אוטיזם
 • אלרגיות מסוכנות
 • סיסטיק פיברוסיס
 • תסמונת דאון
 • מחלות כליה שהטיפול בהן מצריך טיפולי דיאליזה
 • סרטן
 • ועוד

זוהי כמובן רשימה חלקית בלבד ולא ממצה, שנועדה להמחיש את סוגי הליקויים הבריאותיים המזכים לעיתים הורים בקצבאות נכות ילדיהם. את רשימת הליקויים המלאה ניתן למצוא באזור הייעודי לנושא הזכאות לקצבת ילד נכה באתר הביטוח הלאומי.

 

תנאים בסיסיים לאישור תביעת ילד נכה

ישנם כמה תנאי סף שהילד שבגינו מוגשת תביעת ילד נכה צריך לעמוד בהם בכדי שהזכאות של ההורים שלו לקבלת הקצבה, תוכר במוסד לביטוח לאומי:

 • הילד יהיה תושב ישראלי – הזכאות לקבלת הגמלה מותנית בתושבות ישראלית של הורי הילד שעבורו היא מבוקשת. ככל שמדובר על ילד שהתייתם משני הוריו, נושא התושבות יבחן בהתאם לסטטוס תושבתם של הוריו טרום פטירתם. ככל שמדובר על ילד שעלה לארץ בגפו אולם האפוטרופוס או האדם שמטפל בו במועד הגשת התביעה נחשב כתושב ישראלי, זכאותו של הילד לקבלת גמלה תישמר.
 • הילד גר בביתם של התובעים (שהם הוריו / האפוטרופוסים שלו) – ילד המתגורר במוסד טיפולי אשר מתנהל כפנימייה על בסיס קבוע, איננו זכאי לקבלת גמלת ילד נכה. זאת מאחר ובמסגרות הללו, ניתנים לילדים טיפולים רפואיים, משקמים וסיעודיים – מה שחוסך באופן ניכר בהוצאות שהורי הילד או האפוטרופוסים שלו נושאים בהן במסגרת גידולו. ההורים יהיו זכאים לקבל את קצבת הילד הנכה ככל שילדם צפוי להשתלב בעתיד בקהילה, טרום הגיעו לגיל 18, או אם יש להם עוד ילד העומד בתנאים המזכים לעניין זה.
 • הילד לא גר אצל משפחה אומנת – ילד שגר בביתה של משפחה אומנת, לא יוכר כזכאי לגמלת ילד נכה, למעט במקרים בהם מדובר בילד המונשם בקביעות.

 

כיצד המוסד לביטוח לאומי מחליט אם לאשר תביעה לילדים נכים?

מעבר לתנאי הסף שהזכרנו לעיל, תביעה לקצבת ילד נכה נבחנת אל מול הקריטריונים הרפואיים והתפקודיים להלן, אשר קובעים האם אמנם קיימת זכאות לקבלת הגמלה ובאיזה היקף בדיוק. זאת בהתאם למגבלות הקוגניטיביות, הגופניות והנפשיות בהן הילד לוקה. למשל:

 1. אי יכולת לבצע תנועות ראש או גפיים כפי שמצופה מילדים בשכבת הגיל של התובע.
 2. צורך בסיוע בביצוע פעולות שגרתיות, כדוגמת אכילה, רחצה, תזוזה או שליטה בסוגרים – מעבר למה שמצופה מילדים בגילו של התובע.
 3. קשיי תקשורת בדרגת חומרה היוצרת תלות בעזרת הזולת לטובת אינטראקציה עם גורמים חיצוניים.
 4. צורך בטיפולים רפואיים תדירים בבתי חולים כבר מלידה.

 

אילו מסמכים יש לצרף לטופס התביעה לילד הנכה?

להלן סוגי המסמכים העיקריים שיש לצרף לתביעה לילדה נכה:

 • טופס תביעה לקבלת הגמלה
 • תיעוד רפואי עדכני המתייחס למצב התפקודי והבריאותי של הילד.
 • כל מסמך נוסף המתייחס לליקוי או למחלה בהם הילד לוקה.

את טופס התביעה חשוב למלא באופן מפורט ומדויק ולהגישו בצירוף כל המסמכים הנחוצים, על מנת לשפר את סיכוייה של התביעה להתקבל. משהתביעה הוגשה, הביטוח הלאומי יידרש להחליט וליידע את התובעים אם הילד והוריו יידרשו לעמוד בפני ועדה רפואית לעניין קביעת נכותו של הילד.

 

האם הזכאות לקבלתה של גמלת ילד נכה מתחילה רק ביום הגשת התביעה?

הזכות לקבלת קצבאות נכות לילדים, ראשיתה ב1 בחודש שבו תביעת הילד הנכה הוגשה. עם זאת, ישנם מקרים מיוחדים, שבהם לתובעים עשויה לעמוד זכות לתבוע גמלה רטרואקטיבית בעבור החודשים שקדמו למועד הגשתה של התביעה בפועל.

 

ממי ניתן לקבל סיוע בהגשת תביעה לילד נכה?

באם מדובר על ילד/ה בעלי נכות המאושפזים בבית חולים או מטופלים במכון להתפתחות הילד, ניתן לקבל סיוע בהגשת תביעה לילד/ה נכה בעזרת שירות שנקרא "מחלקה ראשונה" שבמסגרתו ניתן ליווי מעובד/ת סוציאלי/ת של בית החולים או באמצעות המכון להתפתחות הילד שבו הילד מטופל.

אולם בכל קושי שמתעורר במימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי או חברות הביטוח, רצוי כמובן להתקדם להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תביעות ביטוח וביטוח לאומי, המתמחה בליווי תיקים מסוג זה.

 

שאלות ותשובות שכיחות בנושא של הגשת תביעה לילד נכה

בכל הנוגע להגשת התביעה לילד הנכה למוסד לביטוח לאומי, ישנן כמה שאלות שנוטות לחזור על עצמן וחשוב להכיר את התשובות לגביהן:

הגשת תביעת ילד נכה בשמו של הילד, אפשרית לכל אחד מהורי הילד הנכה, כמו גם לאפוטרופוסים שלו ולמי שהילד נמצא בחזקתו הלכה למעשה. 

לתביעה בגין ילד נכה יצורפו תיעוד רפואי מעודכן שמתייחס למצב התפקודי והבריאותי של הילד וכל מסמך אחר שמתייחס לליקוי / למחלה שבהם הילד לוקה. 

משפחה עם 2 ילדים ויותר שיש להם צרכים מיוחדים, ככל שכל אחד מהם עומד בתנאי הזכאות לקבלת קצבת ילד נכה, רשאית להגיש תביעת ילד נכה ולקבל קצבה בהיקף מוגשל ב- 50% ביחס לזכאות לילד נכה יחיד. 

לא. ניתן להגיש את התביעה גם באמצעות הדואר, בפקס או דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. ישנה גם האפשרות לפנות למוקד טלפוני ייעודי לעניין זה בטלפון 3928* ולמלא את טופס התביעה בעזרת נציג מסייע.

אודות המחבר
משרד עו"ד כפיר דיין דובב
משרד עו"ד כפיר דיין דובב

עו”ד כפיר דיין דובב עוסק כעו”ד תביעות אובדן כושר עבודה, עו”ד רשלנות רפואית, תביעות סיעוד, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. מייסד המשרד עו”ד דיין דובב שימש משך שנים רבות כמנהל בכיר באחד ממנהלי ההסדרים הפנסיוניים הגדולים במשק וכן בסוכנויות ביטוח פרטיות, ומכיר את התחום לפרטי פרטיו גם בצדו המשפטי וגם בצדו המעשי.

עו”ד דיין דובב ליווה מאות רבות של הליכים בתחומי תביעות ביטוח, רשלנות רפואית ודיני עבודה. עו”ד דיין דובב מרצה במכללת פרקטיכל המקיימת קורסים מקצועיים לעורכי דין פעילים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
ביטוח לאומי נכות ילדים

מדינת ישראל מעמידה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, סעדים שונים למשפחות עם ילד נכה או ילדים נכים. בסקירה להלן נסביר אילו זכויות מקנה בביטוח לאומי נכות

גמלת ילד נכה אוטיזם

ילדים המאובחנים כמי שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת ילד נכה אוטיזם מהמוסד לביטוח לאומי מדי חודש, באמצעות הוריהם. תכליתה של גמלה

נכות ילדים

גידול ילד נכה הוא אתגר לא פשוט ולכן החוק הביטוח הלאומי בישראל, מעמיד לרשות הילד הנכה ובני משפחתו מגוון סעדים. במדריך זה נפרט אודות הזכויות

תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

ישנם מקרים שבהם קצבת ילד נכה ניתנת לקבלה גם עבור התקופה שקדמה להגשת התביעה בפועל. בשורות הבאות נסביר מהם התנאים לקבלת תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

תקנות ילד נכה

תקנות ילד נכה במוסד לביטוח לאומי פורסמו בשנת 2010 ועוסקות בהגדרת תנאי הזכאות לקבלת גמלאות למשפחות בהן גדלים ילדים עם לקויות פיזיות. שכליות ו/או נפשיות

הטבות לילד נכה

הורות לילדים בעלי צרכים מיוחדים היא אתגר לא פשוט הכרוך בקשיים מרובים. מדינת ישראל שואפת לספק להורי הילדים הללו סיוע שיקל עליהם בהתמודדות עם המשא

עו''ד כפיר דיין דובב
עו”ד זכויות רפואיות כפיר דיין דובב

משרד עו"ד כפיר דיין דובב שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?