תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

ישנם מקרים שבהם קצבת ילד נכה ניתנת לקבלה גם עבור התקופה שקדמה להגשת התביעה בפועל. בשורות הבאות נסביר מהם התנאים לקבלת תשלום רטרואקטיבי ילד נכה ומהי התקופה המרבית שעבורה ניתן לקבל את כספי הגמלה גם בדיעבד.

באילו מקרים יכולה להתאפשר קבלת גמלת ילד נכה באופן רטרואקטיבי?

ישנם מקרים שבהם למי שתובעים את קבלתה של גמלת ילד נכה, קמה זכאות לקבלת הכספים רטרואקטיבית לתקופה שנעה בין 6 חודשים עד שנה, טרום מועד הגשת התביעה. כך לדוגמא, כאשר מדובר בילד הסובל מנכות שנוצרה על רקע עיכוב התפתחותי.

גם ילדים הזקוקים לסיוע בביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות, להשגחה צמודה וקבועה, לטיפול רפואי מיוחד, או במקרה של ילדים בעלי תסמונת דאון, ליקוי שמיעתי, ליקויי ראייה, קשיי תקשורת, התקפי פסיכוזה, אוטיזם, ועוד.

 

האם תשלום רטרואקטיבי ילד נכה ניתן באופן אוטומטי לעומדים בתנאי הזכאות?

תחילת הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה היא החל מהראשון לחודש בו התביעה הוגשה לביטוח הלאומי. עם זאת, במקרים מיוחדים, עשויה לקום למבקשים זכאות רטרואקטיבית שתאפשר להם לקבל את סכום הגמלה עבור החודשים שקדמו להגשת התביעה בפועל, ובכדי לממשה יש לבקש זאת במסגרת טופס הגשת התביעה.

מהי התקופה המרבית שעבורה ניתן לקבל את כספי הגמלה גם בדיעבד?

ניתן לקבל את כספי הגמלה רטרואקטיבית עבור שנה לכל היותר טרום מועד הגשת התביעה לגמלת נכות לילד, על פי אופי הליקוי הרפואי שממנו הילד סובל. אם הגמלה משולמת בגין עיכוב התפתחותי, לדוגמא, אפשר לקבל אותה רטרואקטיבית לתקופה בת עד 6 חודשים בלבד טרום מועד הגשתה של התביעה.

לעומת זאת, במקרים של ילדים נכים שמצבם מחייב סיוע קבוע ו/או השגחה מזולתם, עשויה להתאפשר קבלת תשלום רטרואקטיבי לילד נכה גם עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה בפועל.

 

מהם התנאים לקבלת תשלום רטרואקטיבי ילד נכה?

קבלת תשלום רטרואקטיבי לילד נכה תתאפשר בכפוף לעמידה בתנאים המזכים לעניין זה, כאשר התקופה שעבורה ישולמו הכספים רטרואקטיבית, תיקבע על פי המועד המוקדם מבין אלו:

  • המועד בו נרשם התיעוד הרפואי הראשוני בדבר התסמינים הקשורים לליקוי הרפואי אשר ממנו הילד הנכה סובל.
  • המועד בו לקותו של הילד הנכה החלה לגרום למשפחתו או למי שתחת חזקתם הוא נמצא, לעומס כבד מאוד במישור הטיפולי, בהתאם לחוות דעתו של רופא המוסד לביטוח לאומי המתמחה ברפואת ילדים.

בהקשר זה חשוב לציין כי עבור ילדים הזכאים לקבלת גמלת ילד נכה בעקבות עיכוב התפתחותי (לפני גיל שלוש) תיתכן קבלת תשלום רטרואקטיבי ילד נכה שלא יעלה על 6 חודשים טרום מועד הגשת התביעה.

 

תשלום רטרואקטיבי ילד נכה בראי הזכות להגשת תביעת ערר על החלטת הוועדה הרפואית

במידה והגשתם תביעה לקבלת גמלת ילד נכה ואינכם שבעי רצון מהחלטת הוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי בנושא (בין שמדובר בדחייה מוחלטת של תביעתכם או אישורה באופן חלקי או זמני בלבד), דעו כי אתם זכאים להגיש ערעור בעניין החלטת הוועדה. חשוב לדעת כי גם סירוב מצד הוועדה לאישור של תשלום רטרואקטיבי ילד נכה בגין התקופה שקדמה למועד התכנסות הוועדה, הוא עילה להגשת ערעור.

 

כיצד מגישים את הערעור?

את הערעור על סירובה של הוועדה לאשר תשלום רטרואקטיבי של גמלת ילד נכה, יש להגיש בתוך עד 90 ימים מהמועד שבו ההודעה על החלטת הוועדה נמסרה לכם. יש למסור את הערעור בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם. במהלך 60 הימים שלאחר הגשת הערעור, ועדת העררים בביטוח הלאומי תתכנס כדי לקבל החלטה בעניין הערעור.

בהקשר זה כדאי לדעת כי במקרים שבהם הערעור מוגש על רקע אי אישור של קבלת קצבת ילד נכה רטרואקטיבית – ישנה האפשרות לבקש שהוועדה תדון בערר על סמך המסמכים שהגשתם בלבד מבלי שתידרש נוכחותם של הילד או של הוריו.

 

האם ניתן לקבל זיכוי במס הכנסה בגין תשלום רטרואקטיבי ילד נכה?

קבלת 2 נקודות זיכוי שנתיות במס הכנסה אפשרית עבור הוריו של ילד נכה או בעל מוגבלות. ישנה האפשרות גם לקבלת החזרי מס רטרואקטיבית בגין 6 השנים שקדמו להגשתה של הבקשה (בכפוף לכך שהמבקשים עמדו בתנאים המזכים בתקופה הזו).

לטובת מימוש הזכות, יש צורך במילוי של טופס 116 א (בקשה לזיכוי ממס עבור קרוב משפחה נטול יכולת), ולהגישו בלוויית המסמכים הרפואיים הרלוונטיים במשרדי פקיד השומה באזור מגוריכם.

 

קבלת תוספות לקצבת ילד נכה באופן רטרואקטיבי

מדי שנה ניתנות לבעלי הזכאות לקבלת קצבת ילד נכה, תוספות לקצבה, שסכומן משתנה מעת לעת. למשל, ישנן תוספות שהתווספו רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 2018, כשזכאים שהצליחו להוכיח שילדם עמד בתנאים לקבלת הקצבה לאחר ינואר 2018 בהיותו בעל ליקוי או נכות המצדיקים את קבלת התשלום, הוכרון כזכאים לקבלת אותן תוספות לקצבת הנכות לילד באופן רטרואקטיבי.

 

שאלות ותשובות נפוצות על תשלום רטרואקטיבי לילדים נכים

להלן 4 שאלות שעולות לדיון לעיתים מזומנות בהקשר לתשלום רטרואקטיבי של קצבת ילד נכה ותשלומים נלווים להכרה בנכות ילדים:

ניתן להגיש ערעור על אי אישורו של תשלום קצבת ילד נכה רטרואקטיבית עבור מלוא התקופה, בתוך עד 90 ימים ממועד קבלת ההחלטה בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.

עבור ילד המאובחן כמי שנמצא על הספקטרום האוטיסטי, ישנה אפשרות להגשת תביעה לקבלת קצבת ילד נכה באופן רטרואקטיבי עבור תקופה של עד 12 חודשים טרום מועד הגשת התביעה. המועד המוקדם ביותר שעבורו הגמלה תשולם, לא יקדם מן המועד המוקדם מתוך המועדים הבאים: המועד בו לראשונה תועדו תסמיני אוטיזם בתיקו הרפואי של הילד, או המועד בו על פי הערכתו של רופא המוסד לביטוח לאומי, מצבו של הילד החל להטיל על הוריו או האפוטרופוסים שלו עומס טיפולי רב.

הזכאות לקבלת קצבת ילד נכה באופן רטרואקטיבי עבור 6 חודשים עד 12 חודשים טרום הגשת התביעה – יכולה לקום במגוון מקרים, כמו: במקרה של ילדים הלוקים בעיכוב התפתחותי, כמו גם במקרים של ילדים אשר זקוקים לעזרת זולתם, נזקקים להשגחה צמודה ומתמדת, זקוקים לטיפול רפואי מיוחד, במקרה של ילדים בעלי תסמונת דאון, ליקוי שמיעתי או ראייתי, ליקוי תקשורתי, התקפי פסיכוזה, או כאשר מדובר על ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, וכיוצא באלו.

קבלת תשלום רטרואקטיבי ילד נכה אינה מתרחשת באופן אוטומטי, גם כאשר מדובר על ילד העומד בתנאי הסף לקבלתו. לכן מומלץ לבקש זאת במסגרת טופס התביעה המרכזי לקבלת גמלת ילד נכה ולצרף לתביעה מסמכים שמעידים על כך שבשנה שקדמה למועד הגשת התביעה וטרום האבחון הרשמי של הילד, אכן הופיעו סממנים שהעידו על נכותו של הילד, לדוגמא: תיעוד מרופאים או ממטפלים בטיפת חלב, רישומי המכון להתפתחות הילד המעידים על כך שההורים הבחינו בעיכובים התפתחותיים לסוגיהם, ועוד.

אודות המחבר
משרד עו"ד כפיר דיין דובב
משרד עו"ד כפיר דיין דובב

עו”ד כפיר דיין דובב עוסק כעו”ד תביעות אובדן כושר עבודה, עו”ד רשלנות רפואית, תביעות סיעוד, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. מייסד המשרד עו”ד דיין דובב שימש משך שנים רבות כמנהל בכיר באחד ממנהלי ההסדרים הפנסיוניים הגדולים במשק וכן בסוכנויות ביטוח פרטיות, ומכיר את התחום לפרטי פרטיו גם בצדו המשפטי וגם בצדו המעשי.

עו”ד דיין דובב ליווה מאות רבות של הליכים בתחומי תביעות ביטוח, רשלנות רפואית ודיני עבודה. עו”ד דיין דובב מרצה במכללת פרקטיכל המקיימת קורסים מקצועיים לעורכי דין פעילים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
ביטוח לאומי נכות ילדים

מדינת ישראל מעמידה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, סעדים שונים למשפחות עם ילד נכה או ילדים נכים. בסקירה להלן נסביר אילו זכויות מקנה בביטוח לאומי נכות

גמלת ילד נכה אוטיזם

ילדים המאובחנים כמי שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת ילד נכה אוטיזם מהמוסד לביטוח לאומי מדי חודש, באמצעות הוריהם. תכליתה של גמלה

נכות ילדים

גידול ילד נכה הוא אתגר לא פשוט ולכן החוק הביטוח הלאומי בישראל, מעמיד לרשות הילד הנכה ובני משפחתו מגוון סעדים. במדריך זה נפרט אודות הזכויות

תקנות ילד נכה

תקנות ילד נכה במוסד לביטוח לאומי פורסמו בשנת 2010 ועוסקות בהגדרת תנאי הזכאות לקבלת גמלאות למשפחות בהן גדלים ילדים עם לקויות פיזיות. שכליות ו/או נפשיות

תביעה לילד נכה

הגשת תביעה לילד נכה מתבצעת כשילד או ילדה מאובחנים כבעלי ליקוי גופני, נפשי או שכלי שהטיפול בו כרוך בהוצאות מיוחדות מצד הוריהם ולעיתים מזומנות –

הטבות לילד נכה

הורות לילדים בעלי צרכים מיוחדים היא אתגר לא פשוט הכרוך בקשיים מרובים. מדינת ישראל שואפת לספק להורי הילדים הללו סיוע שיקל עליהם בהתמודדות עם המשא

עו''ד כפיר דיין דובב
עו”ד זכויות רפואיות כפיר דיין דובב

משרד עו"ד כפיר דיין דובב שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?