ביטוח לאומי נכות ילדים

מדינת ישראל מעמידה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, סעדים שונים למשפחות עם ילד נכה או ילדים נכים. בסקירה להלן נסביר אילו זכויות מקנה בביטוח לאומי נכות ילדים ואודות הדרך למימושן.

 

מה בין ביטוח לאומי נכות ילדים וזכויות רפואיות?

כאשר ילדים קטינים מאובחנים כמי שסובלים מנכות מסוגים שונים, הם ובני משפחתם, האפוטרופוסים שלהם או מי שתחת חזקתו הם נמצאים, עשויים להיות זכאים לקבלת תמיכה מסוגים שונים מהמוסד לביטוח לאומי, כדוגמת גמלת ילד נכה, גמלת ניידות וכיוצא באלו. להלן שלושת המצבים שבהם ניתן לממש זכויות רפואיות בביטוח הלאומי במקרה של נכות ילדים:

 1. במקרה של ילדים בגיל 3 חודשים ומעלה שבעקבות מחלה כרונית נזקקים לטיפול רפואי מיוחד, כפי שנקבע על ידי רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי, אשר רפואת ילדים היא תחום התמחותו.
 2. במקרה של ילדים בגיל 3 שנים ומעלה התלויים בסיוע מזולתם עקב פגיעה שכלית, גופנית או נפשית שבה הם לוקים. הפגיעה הנ"ל צריכה להיות מזוהה כתוצר של מחלה שבה הילד לוקה, של תאונה, של תסמונת או מום מלידה בכדי שתזכה את הילד בגמלת הילד הנכה (בכפוף לביצוע בדיקת תלות).
 3. במקרה של ילדים שרופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי המתמחה ברפואת ילדים קבע שהם בעלי ליקוי מיוחד.
 4. במקרה של ילדים הלוקים באחת מבין הליקויים הספציפיים להלן:
  • זקוקים לסיוע תקשורתי
  • זקוקים להשגחה קבועה
  • מאובחנים כמי שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי
  • לוקים בעיכוב התפתחותי
  • סובלים מליקוי ראייה
  • סובלים מליקוי שמיעה
  • בעלי תסמונת דאון
  • לוקים בתסמונת נדירה / חמורה שהטיפול בה מקשה מאוד על בני משפחתם
  • נזקקים לבדיקות דם תכופות
  • בעלי תפקוד לקוי של הגפיים
  • נוטים לשברים חוזרים בעצמות
  • בעלי דלקת כרונית וקשה בעצמותיהם
  • זקוקים לטיפולי חמצן
  • זקוקים לאינהלציה
  • לוקים בהפרעות אכילה חמורות
  • זקוקים להרבה עירויים
  • ועוד

במקרה שבו באותה המשפחה חי יותר מילד נכה אחד, גמלת ביטוח לאומי נכות ילדים תשולם בסכום מוגדל של 50% נלווים בגין כל ילד הלוקה בנכות.

איך מממשים את הזכויות בביטוח לאומי במקרה של נכות ילדים?

מימוש הזכויות בביטוח לאומי עבור ילדים נכים עובר דרך הגשת תביעה לביטוח הלאומי באמצעות טופס ב"ל 7821. זאת לשם הכרה בנכותו של הילד במוסד לביטוח לאומי.

 

האסמכתאות הנלוות לתביעת ביטוח לאומי נכות ילדים

לתביעה יש לצרף את המסמכים שיפורטו מטה:

 1. סיכומי המחלה של הילד בעל הנכות, הכוללים פירוט בדבר הטיפולים הרפואיים שאותם הוא עבר ומועדיהם (לרבות תעודה רפואית).
 2. אישור מהמוסד החינוכי שבו הילד לומד (גן או בית ספר) או מהמסגרת שבה הילד מטופל בטיפולים התפתחותיים (במידה וטרם מלאו לו שש שנים).
 3. תעודה מזהה של האדם שמגיש את התביעה בשם הילד הנכה, אשר כוללת עדות לעצם היותו הורה / אפוטרופוס / מי שהילד מצוי תחת חזקתו.
 4. טופס ב"ל 7112 – כתב ויתור סודיות רפואית.

 

השלב הבא במימוש זכויות רפואיות לילד עם נכות בביטוח הלאומי: הופעה מול הוועדה הרפואית

על מנת לממש זכויות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי עבור ילד נכה – ובכלל זה את הזכות לקבלת גמלת נכות לילדים, הילד בעל הנכות יצטרך לעמוד מול ועדה רפואית (ולעיתים יותר מאחת) מטעם המוסד לביטוח לאומי.

במידה והוריו של הילד או מי שמגישים את התביעה עבורו, מעדיפים כי הוא לא יופיע בפני הוועדה הרפואית וכי החלטה בעניינו תתקבל תוך הישענות על המידע שסופק בטופס התביעה שהגישו והמסמכים שצורפו אליו, יהיה עליהם לציין זאת בטופס התביעה.

יחד עם זאת, גם כאשר ההורים מבקשים לוותר על הופעת הילד מול הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, למוסד לביטוח לאומי שמורה הזכות לזמן את הילד להופיע מול הוועדה במקרים חריגים בהתאם לצורך.

 

ביטוח לאומי נכות ילדים – מה קורה אחרי שהתביעה מוגשת?

כאשר ההורים אינם מבקשים לוותר על הופעתו של הילד בעל הנכות בפני הוועדה הרפואית לקביעת נכות, לאחר הגשת התביעה הילד יזומן להתייצב בפני הוועדה. למעמד הזה יש להגיע עם ההעתקים  של המסמכים שהוגשו כחלק מן התביעה, ועם כל מסמך חדש שטרם הוגש אך עשוי להיות רלוונטי לקביעת זכויות הילד ומשפחתו במוסד לביטוח לאומי.

בוועדה הרפואית הנ"ל נמצא רופא מומחה מטעם הביטוח הלאומי אשר אחראי לבצע בדיקה של הילד הנכה ולשאול את הוריו / האפוטרופוסים שלו, שאלות לגבי מצבו.

החלטתה של הוועדה הרפואית בנושא ההכרה בנכותו של הילד ובהיקפה, תתקבל על פי מסקנותיו של מומחה הוועדה כעבור עד 3 חודשים ממועד הופעת הילד בוועדה הרפואית, אשר לאחריהם תשלח להוריו ההחלטה שהתקבלה בנושא, באמצעות הדואר.

 

האם אפשר להגיש ערעור על תביעת ביטוח לאומי נכות ילדים שנדחתה?

כאשר תביעת ביטוח לאומי נכות ילדים נדחית, או מאושרת חלקית או זמנית בלבד, ישנה אפשרות להגיש כתב ערר בנוגע להחלטת פקיד תביעות הביטוח הלאומי, לעניין הזכאות לגמלת הילד הנכה. זאת בתוך עד 3 חודשים מהמועד בו נמסרה לתובעים ההודעה על דחיית תביעתם.

 

האם אפשר להגיש תביעת ביטוח לאומי נכות ילדים חדשה?

התובעים יכולים להגיש לאחר 6 חודשים ממועד קבלת הדחייה תביעת נכות ילדים חדשה. לתביעה החדשה התובעים יידרשו לצרף אישור רופא בנוגע להחמרה שאירעה במצבו הבריאותי של הילד, באם אכן אירעה החמרה שמצדיקה את הבקשה לשקול מחדש את קביעת הוועדה הרפואית בדבר שיעור הנכות של הילד.

 

שאלות ותשובות נפוצות על ביטוח לאומי נכות ילדים

להלן ארבע שאלות נפוצות בנושא של ביטוח לאומי נכות ילדים:

הגשת תביעות ביטוח לאומי נכות ילדים, צריכה להתבצע על ידי מי מהורי הילד הנכה, בידי האפוטרופוס החוקי שלו, או מטעם האדם אשר הילד נמצא תחת החזקתו (חי עמו ומטופל בידיו) הלכה למעשה. 

בחלוף חצי שנה מהיום שבו נתקבלה ההחלטה על מתן גמלת ילד נכה, המוסד לביטוח לאומי רשאי לבחון מחדש את זכאותו של הילד והיקפה. אולם גם במידה וטרם חלפה חצי שנה מקבלת ההחלטה, אך עובדות חדשות התגלו בנוגע לבריאות הילד שהביטוח הלאומי לא היה חשוף להן במועד קבלת התביעה לגמלת הנכות לילד, תתאפשר בחינה מחודשת של שאלת הזכאות. 

במקרים מיוחדים, ייתכן שתקום לתובעים זכאות רטרואקטיבית לגמלת ילד נכה, אשר תאפשר להם לבקש שסכום הגמלה ישולם גם בעבור החודשים אשר קדמו להגשתה של תביעת ביטוח לאומי נכות ילדים בפועל. כדי לממש את הזכות לתשלום בדיעבד, יש לבקש זאת כשממלאים את טופס התביעה לקצבת הנכות לילד.

במקרים מסוימים ניתן לתבוע גמלת ילד נכה רטרואקטיבית לתקופה בת עד חצי שנה, עבור ששת החודשים שקדמו להגשת תביעת הנכות עבור הילד. במקרים מסוימים הדבר עשוי להתאפשר גם עבור השנה שקדמה להגשת התביעה, על פי חומרת מצבו הרפואי והסיעודי של הילד הנכה, ומידת התלות שלו בזולתו.

אודות המחבר
משרד עו"ד כפיר דיין דובב
משרד עו"ד כפיר דיין דובב

עו”ד כפיר דיין דובב עוסק כעו”ד תביעות אובדן כושר עבודה, עו”ד רשלנות רפואית, תביעות סיעוד, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. מייסד המשרד עו”ד דיין דובב שימש משך שנים רבות כמנהל בכיר באחד ממנהלי ההסדרים הפנסיוניים הגדולים במשק וכן בסוכנויות ביטוח פרטיות, ומכיר את התחום לפרטי פרטיו גם בצדו המשפטי וגם בצדו המעשי.

עו”ד דיין דובב ליווה מאות רבות של הליכים בתחומי תביעות ביטוח, רשלנות רפואית ודיני עבודה. עו”ד דיין דובב מרצה במכללת פרקטיכל המקיימת קורסים מקצועיים לעורכי דין פעילים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
גמלת ילד נכה אוטיזם

ילדים המאובחנים כמי שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת ילד נכה אוטיזם מהמוסד לביטוח לאומי מדי חודש, באמצעות הוריהם. תכליתה של גמלה

נכות ילדים

גידול ילד נכה הוא אתגר לא פשוט ולכן החוק הביטוח הלאומי בישראל, מעמיד לרשות הילד הנכה ובני משפחתו מגוון סעדים. במדריך זה נפרט אודות הזכויות

תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

ישנם מקרים שבהם קצבת ילד נכה ניתנת לקבלה גם עבור התקופה שקדמה להגשת התביעה בפועל. בשורות הבאות נסביר מהם התנאים לקבלת תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

תקנות ילד נכה

תקנות ילד נכה במוסד לביטוח לאומי פורסמו בשנת 2010 ועוסקות בהגדרת תנאי הזכאות לקבלת גמלאות למשפחות בהן גדלים ילדים עם לקויות פיזיות. שכליות ו/או נפשיות

תביעה לילד נכה

הגשת תביעה לילד נכה מתבצעת כשילד או ילדה מאובחנים כבעלי ליקוי גופני, נפשי או שכלי שהטיפול בו כרוך בהוצאות מיוחדות מצד הוריהם ולעיתים מזומנות –

עו''ד כפיר דיין דובב
עו”ד זכויות רפואיות כפיר דיין דובב

משרד עו"ד כפיר דיין דובב שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?