הטבות לילד נכה

הורות לילדים בעלי צרכים מיוחדים היא אתגר לא פשוט הכרוך בקשיים מרובים. מדינת ישראל שואפת לספק להורי הילדים הללו סיוע שיקל עליהם בהתמודדות עם המשא הכבד המונח על כתפיהם. אולם לא אחת עצם הבירוקרטיה הכרוכה במימוש ההטבות לילד נכה מהווה אתגר מייגע כשלעצמו.

לכן את המדריך הבא בחרנו להקדיש לסקירה מרוכזת של מכלול סוגי ההטבות, ההקלות והזכויות שהורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי וגורמים ממשלתיים אחרים בישראל, לצד תנאי הזכאות לקבלתן.

הזכות לקבלת קצבת ילד נכה

ילדים בעלי צרכים מיוחדים עשויים להיות זכאים לקבלת קצבת ילד נכה מהביטוח הלאומי בהיקף משתנה הנע בין 50%, 100%, 112% 188%, או 235%. סכום קצבת הנכות שניתן לקבל כיום בגין ילד בעל 100% נכות הוא 3000 ש"ח, נכון לשנת 2022.

סכום הקצבה לילד הנכה נקבע על ידי הוועדה הרפואית לקביעת נכות של המוסד לביטוח לאומי, אשר בוחנת את רמת התפקוד של הילד, היקף התלות שלו בזולתו לביצוע פעולות יומיומיות באופן עצמאי, ואת היקף הטיפולים הרפואיים שהוא נזקק להם.

הזכות לקבלת קצבת הילד הנכה תקפה החל מהגיעו של הילד לגיל 3 חודשים, עד הגיעו לגיל 18. יחד עם זאת, קיימים מצבים רפואיים ספציפיים כדוגמת ליקוי שמיעתי או תסמונת דאון, שמאפשרים לקבל את ההטבה הנ"ל כבר מיום היוולדו של הילד הנכה.

כדי לממש את הזכאות להטבה זו הורי הילד או האפוטרופסים שלו יידרשו להגיש לביטוח לאומי טופס תביעת נכות לילד המלווה באישורים רפואיים רלוונטיים. אחרי קבלת התביעה, המוסד לביטוח לאומי עשוי לזמן את הילד והוריו להופיע מול ועדה רפואית מטעמו על מנת לאבחן אם הילד אכן עומד בתנאים המזכים בתקנות הנכות לעניין קבלת הקצבה.

זכאות לגמלת ניידות לילדים נכים

גמלת ניידות היא שם כולל לסל הטבות לילד נכה שאותן מספק המוסד לביטוח לאומי להוריהם של ילדים עם נכויות המגבילות את יכולתם להתנייד בכוחות עצמם ממקום למקום. עם ההטבות לילד נכה הכלולות בסל זה ניתן למנות: גמלת ניידות חודשית, מימון של לימודי נהיגה, מתן הלוואה לרכישת רכב חדש, או מתן הלוואות לרכישת רכב נכה ו/או עזרים מיוחדים.

 

הטבות במס הכנסה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים

הורים לילד נכה או ילד עם צרכים מיוחדים, עשויים להיות זכאים ל- 2 נקודות זיכוי שנתיות במס הכנסה. בין ההטבות לילד נכה, זוהי אחת המשמעותיות ביותר, ושוויה עומד על 5,352 ש"ח מדי שנה שהם 446 ש"ח בחישוב חודשי.

 

הנחה בחשבונות החשמל, הארנונה והמים בגין ילד נכה

הורים לילדים העומדים בתנאים המזכים בקצבת ילד נכה או בקצבת ניידות, רשאים גם ליהנות מהנחה משמעותית בחשבונות החשמל, המים והארנונה שלהם. בנוסף לאלו, ניתנת גם הנחה על טיפולים רפואיים יקרים, שיכולה להתקבל באם הטיפול בילד כרוך בהליכים רפואיים מרובים הכרוכים בהוצאות כבדות.

 

זכאות לתו חניה בגין ילד נכה

כאשר ילד נכה סובל בין היתר גם מקושי בניידות, הוריו עשויים להיות זכאים לקבלת תג נכה בגינו מה שיאפשר להם להחנות את רכבם בחניית נכים. קבלת תג הנכה עשויה לזכות את ההורה אף בהנחה בתשלום אגרת הרישוי לרכב. לעניין זה חשוב לשים לב כי ישנה אפשרות לבקש תו חניה לנכה עבור 2 כלי רכב המסיעים את הילד בעל מגבלת הניידות, אולם רק אחד מהרכבים הללו יהיה זכאי להנחה הנ"ל באגרת הרישוי.

 

זכאות לסייעת אישית במסגרות לגיל הרך

ילד עם צרכים מיוחדים הנמצא במסגרת חינוכית לגיל הרך כמו מעון יום או משפחתון, עשוי להיות זכאי לליווי פרטני של סייעת אישית למשך עד 4 שעות ביום, במידה והוא בן 3 חודשים עד 3 שנים. מטרתה של הטבה זו היא להקל על שילובו התקין של הילד במסגרת החינוכית. בנוסף, פעוטות עם צרכים מיוחדים המקבלים קצבת ילד נכה זכאים לשהות מגיל חצי שנה עד שלוש במעון יום שיקומי.

 

הזכות לנגישות בהגעה למוסדות חינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים

לאורך כל התקופה שהילד בעל הנכות שוהה במסגרות חינוכיות שונות, נגישות למסגרת החינוכית שבה הוא נמצא, היא בין ההטבות להן הוא והוריו זכאים. קרי, ילדים עם ליקוי המונע מהם הגעה עצמאית לגן או בית הספר שבו הם רשומים, זכאים לשירות הסעות אל המסגרת החינוכית וממנה. זאת כאשר במקרים מסוימים עשויה להיות לילד הנכה גם זכאות למלווה אישי להסעה.

 

זכויות ילדים נכים בגנים ובבתי הספר

בחוק חינוך מיוחד נקבע שכל תלמיד הסובל ממוגבלות מסוג כזה או אחר, רשאי לקבל שירותי חינוך מיוחד, שיותאמו לרמת תפקודו באופן פרטני כדי לאפשר את שילובו האופטימלי בגן או בכיתה שבה הוא לומד. ככל שהסיוע המסופק מטעם בית הספר הרגיל שבו לומד הילד איננה מספקת, ישנה האפשרות לפנות לוועדת זכאות ואפיון, על מנת לקבוע אם הילד עומד בתנאים המזכים בשירותי חינוך מיוחדים על סל המשאבים הנלווה אליהם.

 

בשורה התחתונה

הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, עשויים להיות זכאים לסל הטבות לילד נכה שמדינת ישראל מעמידה לרשותם. ישנה משמעות רבה להכרת כלל ההטבות, ההקלות והזכויות הללו והדרכים למימושן כדי להימנע מהפסד של זכויות המגיעות לכם כחוק, שעשויות להקל במידה רבה עליכם ועל ילדכם בניהול שגרת חיים תקינה.

 

שאלות ותשובות חשובות על הטבות לילד נכה

ישנן כמה שאלות חשובות שנשאלות לעיתים לגבי הטבות לילד נכה, וחשוב להכיר:

תעודת נכה המוענקת בגין ילד בעל צרכים מיוחדים, מאפשרת קבלת הטבות לילד נכה  מגופים שונים, וביניהן: הנחה בדמי הנסיעה באמצעי תחבורה ציבורית שונים, הנחה בכניסה לאתרים ומוזיאונים וכן הלאה. בנוסף, מזכה תעודת נכה לילדים גם בפטור מהמתנה בתורים ובפטור מתשלום על מלווה.

סכום הקצבה נקבע בידי הוועדה הרפואית לקביעת נכות בביטוח לאומי, שבודקת מהי רמת התפקוד העצמאי של הילד, מידת התלות שלו בזולתו לשם תפקוד יומיומי, והיקף הטיפולים הרפואיים המיוחדים הנחוצים לו. 

העסקת עובד זר כמטפל בילד עם צרכים מיוחדים, עשויה להיות מסובסדת בידי הביטוח הלאומי באם הילד הוכר כזכאי לגמלת נכות. היקף הזכאות נקבע בהתאם לקריטריונים שונים, ובנוסף להטבה זו תיתכן קבלת פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי בגין העובד הזר עבור השכר המשולם לו החורג מגובה הקצבה.

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים זכאים להקלות שונות מטעם מעסיקיהם, כמו זכאות ל- 18 ימי היעדרות בשנה לשם סיוע לילד בעל המגבלות. במקרים מסוימים הזכאות עשויה להיות מורחבת ולהגיע גם ל- 36 ימי היעדרות פוטנציאליים לשנה, אולם הימים הללו מנוכים מצבירת ימי המחלה של העובד. מלבד זאת, להורים לילדים קטינים הלוקים חלילה במחלה סרטנית או כלייתית שמצריכה דיאליזה, ישנה זכאות להיעדר מעבודתם עד 90 ימי בשנה. זאת על חשבון צבירת ימי המחלה או החופש שלהם. 

אודות המחבר
משרד עו"ד כפיר דיין דובב
משרד עו"ד כפיר דיין דובב

עו”ד כפיר דיין דובב עוסק כעו”ד תביעות אובדן כושר עבודה, עו”ד רשלנות רפואית, תביעות סיעוד, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. מייסד המשרד עו”ד דיין דובב שימש משך שנים רבות כמנהל בכיר באחד ממנהלי ההסדרים הפנסיוניים הגדולים במשק וכן בסוכנויות ביטוח פרטיות, ומכיר את התחום לפרטי פרטיו גם בצדו המשפטי וגם בצדו המעשי.

עו”ד דיין דובב ליווה מאות רבות של הליכים בתחומי תביעות ביטוח, רשלנות רפואית ודיני עבודה. עו”ד דיין דובב מרצה במכללת פרקטיכל המקיימת קורסים מקצועיים לעורכי דין פעילים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
ביטוח לאומי נכות ילדים

מדינת ישראל מעמידה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, סעדים שונים למשפחות עם ילד נכה או ילדים נכים. בסקירה להלן נסביר אילו זכויות מקנה בביטוח לאומי נכות

גמלת ילד נכה אוטיזם

ילדים המאובחנים כמי שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת ילד נכה אוטיזם מהמוסד לביטוח לאומי מדי חודש, באמצעות הוריהם. תכליתה של גמלה

נכות ילדים

גידול ילד נכה הוא אתגר לא פשוט ולכן החוק הביטוח הלאומי בישראל, מעמיד לרשות הילד הנכה ובני משפחתו מגוון סעדים. במדריך זה נפרט אודות הזכויות

תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

ישנם מקרים שבהם קצבת ילד נכה ניתנת לקבלה גם עבור התקופה שקדמה להגשת התביעה בפועל. בשורות הבאות נסביר מהם התנאים לקבלת תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

תקנות ילד נכה

תקנות ילד נכה במוסד לביטוח לאומי פורסמו בשנת 2010 ועוסקות בהגדרת תנאי הזכאות לקבלת גמלאות למשפחות בהן גדלים ילדים עם לקויות פיזיות. שכליות ו/או נפשיות

תביעה לילד נכה

הגשת תביעה לילד נכה מתבצעת כשילד או ילדה מאובחנים כבעלי ליקוי גופני, נפשי או שכלי שהטיפול בו כרוך בהוצאות מיוחדות מצד הוריהם ולעיתים מזומנות –

עו''ד כפיר דיין דובב
עו”ד זכויות רפואיות כפיר דיין דובב

משרד עו"ד כפיר דיין דובב שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?