מס הכנסה נקודות זיכוי ילד נכה

על פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה – הורים לילד עיוור, משותק או בעל פיגור, זכאים לקבל ממס הכנסה נקודות זיכוי ילד נכה מדי שנה, עבור כל אחד מילדיהם הסובל מנכות. בסקירה הבאה נסביר על תנאי הזכאות לקבלת הטבת המס ועל הדרכים לממשה.

מס הכנסה נקודות זיכוי ילד נכה מתחת לגיל 18 והתנאים המזכים בקבלתן

הזכאות לנקודות הזיכוי במס הכנסה עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים במעמד קטין – תלויה בסוג הנכות שעמה אובחן הילד הקטין, כאשר לכל סוג של לקות ישנם תנאים מזכים הספציפיים לה:

 • מדובר על ילד משותק – על מנת שניתן יהיה לקבל במס הכנסה נקודות זיכוי ילד נכה, הורי הילד או האפוטרופוסים החוקיים שלו, נדרשים להציג אבחנה רפואית המעידה על קיומו של שיתוק באחת מגפי הילד. אבחנה זו צריכה להיות חתומה בידי רופא מומחה להתפתחות ילדים, או לחילופין – בידי רופא עם התמחות בנוירולוגיה. גם הצהרה מרופא בה מצוין כי הילד נולד מחוסר גפה אחת או יותר, או הצהרה המעידה על כריתה של אחת הגפיים – עשויה להיות רלוונטית בהקשר זה.
 • הילד עיוור –  על מנת שניתן יהיה לקבל את נקודות הזיכוי במס הכנסה בשל נכותו של הילד, אחד מהוריו או האפוטרופוס שלו יידרש להצגת אישור מרופא מומחה מתחום רפואת העיניים המאשש את היותו של הילד עיוור.
 • הילד מאובחן כמי שלוקה בפיגור שכלי – על מנת שניתן יהיה לקבל את נקודות הזיכוי במס הכנסה בשל נכותו של הילד, אחד מהוריו או האפוטרופוס שלו יידרש לספק אישור למגבלה ההתפתחותית הקוניגטיבית של הילד, מרופא מומחה מתחום התפתחות הילד או מרופא עם התמחות נוירולוגית.
 • הילד קיבל הפנייה למוסד חינוכי לחינוך מיוחד מטעם ועדת ההשמה – לעניין זה רלוונטיות גם מסגרות לחינוך מיוחד (בבתי ספר וגנים), כמו גם מסלולי תגבור בבתי הספר התיכוניים.
 • הילד זכאי לקבלת גמלת ילד נכה – קבלתן של נקודות זיכוי במס הכנסה עבור גידול של ילד נכה, מחייבת את הורי הילד או האפוטרופוס שלו להצגת אישורים להיותו של הילד זכאי לקבלת גמלת ילד נכה – בין שהזכאות לגמלה ממומשת בפועל ובין אם לאו. לדוגמא, בשל כך שהילד מתגורר במוסד טיפולי או מממש את זכאותו לקבלת גמלאות מסוגים אחרים.

מס הכנסה נקודות זיכוי ילד נכה מגיל 18 והלאה ותנאי הזכאות למימושן

הזכאות לקבל ממס הכנסה נקודות זיכוי ילד נכה במקרים בהם מדובר בילד בגיר מגיל 18 ואילך – מותנית בעמידתו באחד התנאים המזכים הבאים:\

 • הילד בן 18 ומעלה והופנה למוסד חינוך מיוחד מטעמה של ועדת השמה – על פי אותם תנאים שצוינו לעיל עבור ילדים עם צרכים מיוחדים מתחת לגיל 18. הזכאות של הורי הילד או האפוטרופוסים שלו להטבת מס זו, תישאר בתוקף עד שישלים את לימודיו בתיכון.
 • הילד בן 18 ומעלה ונעדר יכולת לכלכל את עצמו. במידה וילד בגיר הוכר כבעל אי-כושר עבודה צמית בשיעור העולה על 74 אחוז – הוריו / האפוטרופוסים שלו יהיו זכאים לקבלת הטבת מס הכנסה בדמות שתי נקודות זיכוי בגינו.
 • הילד בן 18 ומעלה ועונה על שני הקריטריונים להלן:
  1. הוא גר בביתם של הוריו (או במסגרת חוץ ביתית) – קיימות נסיבות שבהן על פי החלטת פקיד השומה במס הכנסה, גם אפוטרופוסים או הורים לילדים בני 18 ומעלה שנישאו לבני זוג נכים, עשויים להיות זכאים לקבלת 2 נקודות זיכוי במס הכנסה בגין ילדם הנכה.
  2. הוא עומד במבחן תקרת ההכנסות – מימוש הזכאות להטבת המס מותנית בכך שהכנסתו החייבת של אותו ילד בגיר שאינו נשוי, לא תעלה על התקרה המוגדרת בחוק לעניין זה, או שהכנסתו החייבת יחד עם זו של בן / בת הזוג הרשומ/ה שלו לא תעלה על התקרה המוגדרת בחוק לבני זוג. בהקשר לתקרת ההכנסות, גם ההכנסות הפטורות ממס מובאות בחשבון.

מלבד התנאים האלו, המבקשים נקודות זיכוי במס הכנסה בגין ילד נכה במעמד בגיר, ידרשו גם להמציא לשם כך את אחד האישורים הבאים:

 1. אישור רופא נוירולוג על שיתוק באחת הגפיים של הילד
 2. אישור רופא על גפה חסרה מלידה
 3. אישור רופא על כריתה של אחת הגפיים
 4. אישור רופא על ליקוי ראיה או תעודת עיוור
 5. אישור מהוועדה לאבחון של פיגור שכלי

 

מהו התהליך למימוש הזכאות לנקודות זיכוי בגין ילד נכה במס הכנסה?

הורים שמקבלים בגין ילדם בעל הנכות גמלת ילד נכה מביטוח לאומי, זכאים גם לקבלת נקודות הזיכוי הרלוונטיות ממס הכנסה וזאת באמצעות מעסיקם, במידה והם עובדים שכירים. מימוש הזכות מתבצע באמצעות טופס 101 שעליו העובד חותם מדי שנה בתחילת השנה. אל טופס ה- 101 יש לצרף אישור בדבר קבלת גמלת הילד הנכה לשנת המס הנוכחית ולהעביר למעסיק.

הורים שאינם מקבלים בגין ילדם בעל הנכות את הגמלה מביטוח לאומי, אך יש להם אישור מוועדת השמה, יכולים לממש את הזכות להטבת המס על ידי הגשת טופס 116 א' שהוא טופס בקשה לזיכוי במס הכנסה בגין בן משפחה נטול יכולת. בקשה זו תוגש לפקיד השומה באזור מגוריהם בצירוף ההודעה על החלטתה של ועדת ההשמה שמולה התבצעה הפנייתו של הילד הנכה למסגרת חינוך מיוחד.

 

בשורה התחתונה

כאשר מבקשים ממס הכנסה נקודות זיכוי ילד נכה התהליך עלול להיות כרוך בקשיים בירוקרטיים לא מעטים. לא זאת בלבד, אלא שלמרבה הצער לעיתים מזומנות אנו שומעים על מקרים שבהם טעויות זניחות לכאורה בשעת מילוי הבקשה, הובילו לדחייתה על הסף במס הכנסה. מסיבות אלו, מוטב להסתייע מראש בעורך דין למימוש זכויות רפואיות למשפחות בעלות ילדים עם צרכים מיוחדים.

 

שאלות ותשובות על מס הכנסה נקודות זיכוי ילד נכה

מעת לעת אנו נתקלים בשאלות חוזרות של לקוחות בנוגע למס הכנסה נקודות זיכוי ילד נכה. את התשובות לנפוצות מביניהן, ריכזנו להלן לנוחיותכם:

קבלתן של 2 נקודות זיכוי במס הכנסה בגין ילד נכה, מותנית בהיותם של הורי הילד הנכה אנשים עובדים הרשומים כתושבי ישראל. תנאי ההטבה תלויים בגילו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, היינו – בהיותו בגיר או קטין בראי החוק בישראל. 

גם אחיו של ילד נכה, במידה והילד מצוי תחת חזקתם והם משמשים כאפוטרופוסים הרשמיים שלו, זכאים לקבלת 2 נקודת זיכוי ממס הכנסה בשל כך. זכות זו תקפה גם למי שילדו של בן או בת זוגם, אובחן כבעל צרכים מיוחדים כאמור לעיל.

הורים המגדלים מספר ילדים נכים שנכותם עונה על הקריטריונים המזכים המוגדרים לעניין קבלת נקודות זיכוי לילד נכה במסגרת פקודת מס הכנסה, יוכלו ליהנות מכפל נקודות זיכוי במס. מימושן של הטבות המיסוי הללו מצריך הגשת בקשה לקבלתן על בסיס שנתי מתחדש. יחד עם זאת, ישנה אפשרות לבקש מהמוסד לביטוח לאומי שיספק אישור בדבר היות נכותו של הילד נכות צמיתה, כך שלהוריו / האפוטרופסים שלו תהיה האפשרות לבקש ממס הכנסה אישור רב-שנתי. במקרים מסוימים ישנה גם האפשרות לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים בגין ששת השנים שקדמו להגשתה של בקשה זו.

לסיוע במימוש הזכות לקבלת נקודות ניכוי לילד נכה ממס הכנסה מומלץ לפנות למשרד עו"ד המתמחה במימוש זכויות רפואיות להורים לילדים עם צרכים מיוחדים. 

אודות המחבר
משרד עו"ד כפיר דיין דובב
משרד עו"ד כפיר דיין דובב

עו”ד כפיר דיין דובב עוסק כעו”ד תביעות אובדן כושר עבודה, עו”ד רשלנות רפואית, תביעות סיעוד, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. מייסד המשרד עו”ד דיין דובב שימש משך שנים רבות כמנהל בכיר באחד ממנהלי ההסדרים הפנסיוניים הגדולים במשק וכן בסוכנויות ביטוח פרטיות, ומכיר את התחום לפרטי פרטיו גם בצדו המשפטי וגם בצדו המעשי.

עו”ד דיין דובב ליווה מאות רבות של הליכים בתחומי תביעות ביטוח, רשלנות רפואית ודיני עבודה. עו”ד דיין דובב מרצה במכללת פרקטיכל המקיימת קורסים מקצועיים לעורכי דין פעילים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
ביטוח לאומי נכות ילדים

מדינת ישראל מעמידה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, סעדים שונים למשפחות עם ילד נכה או ילדים נכים. בסקירה להלן נסביר אילו זכויות מקנה בביטוח לאומי נכות

גמלת ילד נכה אוטיזם

ילדים המאובחנים כמי שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת ילד נכה אוטיזם מהמוסד לביטוח לאומי מדי חודש, באמצעות הוריהם. תכליתה של גמלה

נכות ילדים

גידול ילד נכה הוא אתגר לא פשוט ולכן החוק הביטוח הלאומי בישראל, מעמיד לרשות הילד הנכה ובני משפחתו מגוון סעדים. במדריך זה נפרט אודות הזכויות

תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

ישנם מקרים שבהם קצבת ילד נכה ניתנת לקבלה גם עבור התקופה שקדמה להגשת התביעה בפועל. בשורות הבאות נסביר מהם התנאים לקבלת תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

תקנות ילד נכה

תקנות ילד נכה במוסד לביטוח לאומי פורסמו בשנת 2010 ועוסקות בהגדרת תנאי הזכאות לקבלת גמלאות למשפחות בהן גדלים ילדים עם לקויות פיזיות. שכליות ו/או נפשיות

תביעה לילד נכה

הגשת תביעה לילד נכה מתבצעת כשילד או ילדה מאובחנים כבעלי ליקוי גופני, נפשי או שכלי שהטיפול בו כרוך בהוצאות מיוחדות מצד הוריהם ולעיתים מזומנות –

עו''ד כפיר דיין דובב
עו”ד זכויות רפואיות כפיר דיין דובב

משרד עו"ד כפיר דיין דובב שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?